Blogpost

Buurtambassadeur Ulrike Poort van basisschool De Kleine Prins verteld

Geplaatst op 13 december 2022, 00:00 uur
Illustration

Waarom zet De Kleine Prins zich in voor een schone en groene buurt?
Wij vinden het belangrijk als school dat kinderen bewust worden gemaakt wat om hen
heen gebeurt. Daar hoort ook een veilige en schone buurt bij. Een klas heeft het inmiddels
in haar lesprogramma opgenomen en gaat praktisch in groepsverband aan de slag om de
buurt schoon te houden. We zien de kinderen regelmatig met prikkers en zakken lopen. Er
wordt naar gestreefd dat meer klassen dit oppakken.
Een groene buurt is leuker om te zien en fijn als we iets kunnen doen voor de bij. Ergens
voor verantwoordelijk zijn maakt kinderen trots.

Hoe doen jullie dit?
Er is een intekenlijst op school, hier kan zich een keer per week een klas opgeven om
afval te rapen, dit moet wel goed gestimuleerd worden en steeds weer onder de aandacht
gebracht worden.

Wat vind je er vooral leuk aan?
Kinderen bewust maken en het plezier om in groepsverband bezig te zijn

Wat levert het op?
Een schonere buurt, plezier, bewustwording en iets doen voor de school.

Deel dit: