Welkom bij Happy Locals

'Happy locals' zetten zich met elkaar in voor een groener, gezonder en gelukkiger leef- en werkomgeving. Door samen kennis, ervaringen, activiteiten, middelen, vraag- en aanbod en netwerk te delen. Wordt ook lokale impactmaker; als bedrijf, bewoner, organisatie of school en maak gratis gebruik van de interactieve actie- promotie- en impacttools.

Wij geloven dat we met een gezamenlijke inzet de omslag naar duurzame brede welvaart kunnen realiseren in 2030! Happy Locals gebruikt de 17 werelddoelen (SDG’s) hiervoor als kapstok en routekaart. Lees hier meer over het 'waarom', het 'hoe' en alles over de SDG's...

PS - Happy Locals is nog volop in ontwikkeling, met jouw input wordt het steeds completer en beter!

background

Aan de slag

background